More

  Dit zijn de volledige resultaten van de Games Monitor 2022

  Tijdens de Dutch Game Day 2022 deelde Christel van Grinsven van Dutch Game Garden al de belangrijkste bevindingen van de Games Monitor 2022. Nu is het volledige rapport beschikbaar. Control licht een paar punten uit.

  Toename in aantal bedrijven en omzet

  Aan het einde van 2021 telde de Nederlandse game-industrie 630 bedrijven. Dat zijn er 55 meer dan er geteld werden voor de Games Monitor 2018, en 15 meer dan de tussentijdse telling aan het einde van coronajaar 2020.

  De totaal omzet in 2021 bedroeg €420-440 miljoen. Voor het jaar 2018 lag dat bedrag op €225-300 miljoen euro. In de tussentijdse monitor werden geen omzetcijfers gemeten, maar 60 procent van de respondenten zei te rekenen op een hogere omzet dan in 2019. Van de entertainment bedrijven gaf 40 procent aan dat de omzet in 2020 zelfs nog hoger was dan verwacht. Die inschatting lijken juist te zijn geweest. De groei van de omzet over 2021 ligt — met bijna 18 procent ten opzichte van de vorige monitor — procentueel gezien flink hoger dan bij voorgaande monitors.

  Het aantal bedrijven dat minder dan €50.000 per jaar omzet was eind 2021 gedaald naar 26 procent. Het percentage van bedrijven dat meer dan een miljoen euro omzet was flink gestegen: 24 procent.

  Arbeidsplaatsen

  Het aantal arbeidsplaatsen aan het einde van 2021 bedroeg 4.560. Ter vergelijking: aan het einde van 2020 lag dat aantal rond de 4.000. Eind 2018 stond de teller op 3.850.

  Eind 2021 waren de meeste arbeidsplaatsen nog steeds te vinden in de regio Amsterdam. Guerrilla en Azerion waren de bedrijven met het grootste aantal werknemers en PUBG Amsterdam was een van de snelst groeiende bedrijven. De trend dat grote internationale game-bedrijven voor de regio Amsterdam kiezen heeft zich sinds de 2018 monitor voortgezet.

  De regio Utrecht was de een-na-grootste. Daar zijn veel middelgrote en kleine game-bedrijven gevestigd, zowel in entertainment als applied games. De grootste game-bedrijven in Utrecht waren Nixxes, Tover (voorheen Active Cues) en 5CA. In vergelijking met Amsterdam is game development in Utrecht meer gericht op applied games. Over het geheel genomen, had de regio Utrecht de meeste applied banen van alle regio’s in Nederland: 295.

  Gender en leeftijd

  Met 74 procent waren mannelijke werknemers eind 2021 nog steeds flink in de meerderheid, maar het aantal vrouwen groeide gestaag. In de 2012-editie werd het percentage vrouwen geschat op 13,5 procent. In 2018 was 19 procent van alle personen werkzaam in de Nederlandse game-industrie vrouw. Dat percentage was eind 2021 gestegen naar 23 procent.

  DGG ziet dat de huidige studentenpopulatie diverser wordt, waardoor de verdeling tussen mannen en vrouwen in de toekomst zou kunnen verschuiven.

  Gebaseerd op de antwoorden in de enquête lijkt het aantal mensen dat zich identificeert als niet-binaire persoon, met 1 procent erg laag. In de praktijk ziet de DGG dat het aantal mensen (werknemers en studenten) in de game-industrie dat zich identificeert als non-binair, genderqueer, genderfluid of transgender toeneemt.

  Het overgrote deel van alle werknemers, 46 procent, was eind 2021 tussen de 25 en 35 jaar oud.

  Nog niet iedereen hield zich eind 2021 bezig met diversiteit en inclusie. Dertien procent van de respondenten gaf aan nog geen diversiteit en inclusie beleid te hebben, maar wel van plan te zijn om hier in de toekomst aan te werken. Vijftien procent gaf aan geen interesse in diversiteit en inclusie beleid te hebben.

  Kanttekening

  Bij de verspreiding van het rapport maakte Dutch Game Garden een kanttekening. “Houd er wel rekening mee dat dit rapport zich richt op de ontwikkelingen tot 2022. Nieuwsberichten in 2023 en 2024 over de toestand van de wereldwijde game-industrie en recente berichten over de strijd van sommige game-bedrijven in Nederland zijn niet meegenomen in de analyse en het schrijven van dit rapport. Desondanks zijn we ervan overtuigd dat het rapport nog steeds nuttig is voor mensen die op zoek zijn naar meer informatie over de Nederlandse gamesindustrie. En de inzichten en analyse vormen nog steeds goed referentiemateriaal voor toekomstig onderzoek en vergelijkingen in de loop der tijd.”

  Het volledige rapport is hier te lezen en te downloaden. De Games Monitor is een samenwerking tussen Dutch Game Garden, Dutch Games Association en VGFN.

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img