More

  Dit zijn de resultaten van de Control corona enquête

  Control was benieuwd hoe groot de impact van de corona-crisis is op de Nederlandse game-industrie. Aan de hand van de antwoorden op onze korte corona enquête schetsen we een beeld.

  Een aantal gedwongen ontslagen

  De vraag of de corona-crisis invloed heeft gehad op het personeelsbestand wordt door 32 van de totaal 56 respondenten negatief beantwoord, het aantal werknemers en freelancers dat voor hen werkt is ongewijzigd. 13 Respondenten geven aan dat het personeelsbestand wel is veranderd, maar dat de corona-crisis daar niet de oorzaak van is. Van de overige bedrijven zeggen er 4 dat ze meer werknemers en/of freelancers hebben aangenomen vanwege de corona-crisis; 7 bedrijven hebben door de pandemie mensen moeten ontslaan.

  NOW is favoriet

  Het overgrote deel van de respondenten heeft geen gebruik gemaakt van een van de corona-regelingen van de overheid. In totaal deden 37 bedrijven het zonder financiële bijdrage. De meesten van hen hadden het geld niet nodig, 12 respondenten gaven aan niet voor een van de regelingen in aanmerking te komen en 2 respondenten kende een deel van de bestaande regelingen niet te kennen. Bij de bedrijven die wel gebruik maakten van speciale regelingen was de NOW-regeling veruit favoriet: 14 bedrijven ontvingen geld uit dit potje.

  Vanwege de corona-crisis hebben 10 bedrijven grote uitgaven moeten doen die ze anders niet had gedaan; 24 bedrijven hebben grote uitgaven de gepland waren vanwege de pandemie uitgesteld.

  Van alle deelnemers aan de enquête hebben er twee geprobeerd geld te lenen bij een bank. Bij een bedrijf is dat niet gelukt, het andere bedrijf heeft een lening gekregen, maar gaf aan dat het nog steeds moeilijk was (ondanks de garantstellingen die de overheid de banken gaf).

  Uitstel, afstel of juist meer werk

  De crisis heeft voor 35 respondenten niets veranderd aan de koers van hun bedrijf, 12 bedrijven zeggen deels een andere koers te varen, en bij 8 bedrijven is de koers echt omgegaan. Een respondent geeft aan niet te weten of de koers gewijzigd is.

  Bij 23 van de respondenten heeft de corona-crises geen gevolgen gehad voor de games en projecten waar zij aan werken. De overige respondenten konden meerdere antwoorden aanvinken. In 17 gevallen zijn projecten in eigen beheer vertraagd, in 3 gevallen zijn projecten in eigen beheer zelfs helemaal stopgezet. Waar het projecten in opdracht van derden betrof zijn 16 projecten vertraagd en 9 projecten geannuleerd. Bij 8 respondenten zijn er projecten in eigen beheer bijgekomen en bij 7 respondenten zijn er projecten in opdracht van derden bijgekomen. Bij 10 bedrijven is de lancering van een game uitgesteld en bij 5 bedrijven is de lancering van meerdere games uitgesteld.

  Twee respondenten geven aan dat de situatie invloed heeft gehad op de kwaliteit van de game; een respondent geeft aan dat dit komt door het fysiek playtesten erg lastig is en de online alternatieven toch minder goed uitpakten. Een van de respondenten ondervondt vertraging bij uitgevers en partners als bijvoorbeeld Apple en Nintendo.

  Meerderheid overleeft de corona-crisis

  Er was een respondent die liever geen antwoord gaf op de vraag hoe het bedrijf er nu financieel voor staat. Van de overige respondenten gaven 25 aan dat ze er financieel heel goed voorstaan. Bij 19 bedrijven was dat voor de corona-crisis ook al het geval, bij 6 bedrijven heeft de crisis een positief effect gehad. 27 bedrijven zeggen er niet heel goed voor te staan, maar ook niet slecht, bij 10 van hen zijn de negatieve effecten van de corona-crisis echt merkbaar. 2 respondenten geven aan er financieel slecht voor te staan; bij een bedrijf was dat voor de crisis ook al zo, het andere bedrijf voelt de negatieve effecten van de pandemie.

  29 Respondenten zijn er zeker van dat hun bedrijf de corona-crisis overleeft, 20 respondenten gaan er vanuit het te halen, maar houden een kleine slag om de arm. 2 bedrijven durven het nu nog niet te zeggen en bij 5 bedrijven zal het er om spannen; een van hen geeft aan dat dat niet met de corona-crisis te maken heeft. Een respondent denkt dat zijn/haar bedrijf het niet gaat halen.

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img