More

  Indietopia Accelerator • “Samenwerking met MKB moet structurele economische activiteit garanderen”

  Een jaar geleden ontving het Groningse Indietopia van de Regio Groningen-Assen (RGA) twee ton subsidie voor het starten van de Indietopia Accelerator om zo tien startups de kans te bieden ‘de game van hun dromen te ontwikkelen in Groningen’. Zakelijk directeur Merijn de Boer maakt de balans op.

  Op de website van RGA valt te lezen dat ze via de Indietopia Accelerator ervoor willen zorgen dat game-ontwikkeling in Noord-Nederland zakelijker wordt, dat gamebedrijven gemakkelijker aan financiering komen en dat zij een grotere slagingskans krijgen. Volgens RGA sluit het onderwijs niet goed aan op het werkveld. Er is te weinig werk voor studenten die afstuderen aan de opleidingen in de regio, waardoor veel mensen wegtrekken uit het noorden. Met dit project willen ze er mede voor zorgen dat kennis en personeel binnen de noordelijke regio behouden blijft.

  Entertainment en applied

  Na het toezeggen van de financiering opende Indietopia in maart 2018 de aanmeldingen en koos een een onafhankelijke commissie uit twaalf aanmeldingen de meest geschikte teams op basis van de ingediende pitch-decks. Op 15 juli 2018 gingen het programma daadwerkelijk van start met vier teams die aan een entertainment game werken, te weten Tweetal Studios, Excalisoft, Sigil Initiative en Spaghetti Games. En een aantal interne teams die werken aan wat Indietopia ‘challenges’ noemt; applied games die de studio’s maken in samenwerking met (regionale) opdrachtgevers.

  Cash, kantoor en kennis

  Van de door RGA beschikbaar gestelde subsidie ontving iedere start up een lening van maximaal twintigduizend euro, bestaande uit maximaal twaalfduizend euro cash, kantoorruimte ter waarde van drieduizend euro en deelname aan VentureLab North-programma ter waarde van vijfduizend euro. In ruil daarvoor werd er van de teams verwacht op kantoor, bij seminars en bij de vier-maandelijkse pitch-momenten aanwezig te zijn.

  De lening moeten de deelnemers binnen tien jaar terugbetalen uit de omzet van de ontwikkelde game en daarna gaat vijftien procent van de omzet van de game ook terug naar de accelerator om daarmee nieuwe teams aan het programma deel te laten nemen. “De teams hoeven pas te beginnen met terugbetalen na afloop van het jaar,” legt zakelijk directeur Merijn de Boer uit. “Met elk team zijn afspraken op maat gemaakt. Een van hen is al begonnen met het terugbetalen van de lening en een ander team maakt geen gebruik van de maandelijkse lening, op enkele kleine kosten na.”

  Op schema

  Volgens de richtlijnen van het programma waren de teams verplicht om elke vier maanden hun prototypes of afgemaakt product presenteren aan een zakelijk panel. Die beoordeelde de pitches op budget, tijdlijn en presentatie van het originele idee. Dit op basis van een evaluatieprogramma van VentureLab North, dat teamleden op zowel individuele als gezamenlijke doelstellingen monitort en begeleidt. “Deze planning bleek grotendeels haalbaar,” zegt De Boer “Sommige deadlines zijn bijgesteld om de kwaliteit van de games te waarborgen. De op te leveren producten zijn ook bijgesteld. Zo was het bij een project nodig om te werken aan de opzet voor een Kickstarter-campagne in plaats van aan het bouwen van een demo.” Maar de games liggen volgen hem toch redelijk op schema: “De verwachting is dat de games van de accelerator-teams later dit jaar op de markt komen.”

  Al doende leert men

  Terugkijkend op het eerste jaar concludeert De Boer dat ze de plannen hier en daar bij hebben moeten stellen: “Met name in de beginperiode was er een sterk tekort aan mankracht en de opstartkosten zijn hoger uitgevallen. Daarnaast bleek dat de teams veel behoefte hadden aan bedrijfskundige kennis, waarop er meer coaches vanuit het werkveld zijn betrokken bij de accelerator.” Ook de insteek is enigszins aangepast zegt hij: “De oorspronkelijke doelstelling waarbij het ging om zoveel mogelijk bedrijven in een jaar tijd te helpen starten is gewijzigd. In plaats daarvan richten we ons op het intensief begeleiden van een select aantal projecten. Verder willen we meer maatschappelijke projecten in productie te nemen. Om dat te bereiken zoeken we naar nauwere samenwerking met het MKB om duurzame oplossingen voor te stellen bij bedrijven. Hiermee wordt structurele economische activiteit gegarandeerd, die tot jaren na dit pilot-jaar zichtbaar zal zijn.”

  Prototopia

  Als onderdeel van de toekomstplannen is Indietopia gestart met Prototopia. Deze ‘proeftuin’ waarin de Provincie Groningen 60.000 euro investeert, staat vol met hardware die developers kunnen gebruiken voor development van hun games. Denk aan VR headsets en dev kits voor de verschillende platforms. Protot0pia en de Indietopia Accelerator moeten samen zorgen voor vijftig nieuwe arbeidsplaatsen in de regio.

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img