More

  Nieuws • Manifest roept overheid op games in zorg serieus te nemen

  In een vandaag gepresenteerd manifest roept een aantal gamesbedrijven de overheid op games in de zorg serieuzer te nemen. Gamesstudio’s die zich kunnen vinden in deze tekst wordt opgeroepen hem mede te ondertekenen.

  Het manifest is een initiatief van Growing Games en zal uiteindelijk overhandigd worden aan de Tweede Kamer-commissie Volksgezondheid. De eerste ondertekenaars vandaag op Games for Health Europe waren ActiZ, de brancheorganisatie van zorgondernemers en de Dutch Games Association.

  DGA voorzitter Horst Streck: “Juist innovatieve games en gametoepassingen kunnen een belangrijke rol spelen bij revalidatie, monitoring, gedragsverandering, het voorkomen van ziektes, langer zelfstandig thuis wonen en actieve participatie van mensen aan de maatschappij. Precies wat de overheid zelf als doelstellingen heeft geformuleerd in een brief over e-health en zorgverbetering, die minister van Volksgezondheid Edith Schippers afgelopen zomer naar de Tweede Kamer stuurde.”

  [blockquote source=”e-Health Manifest”]

  Zo lang mogelijk actief blijven participeren in het arbeidsproces. Thuis blijven wonen met eigen regie tot op hoge leeftijd. Het zijn allemaal wensen van mensen zelf, maar ook ambities vanuit de overheid.

  Gezondheid behouden en voorkomen van ziekte enerzijds, en anderzijds gezondheidsschade repareren en mensen in staat stellen mee te blijven doen is het devies.

  Het belang van het inzetten van technologie is hierbij essentieel, zowel in de vorm van informatie- en communicatietechnologie als het inzetten van instrumenten voor zelfmeting en monitoring. Dit is ook zichtbaar in de e-healthbrief van minister Schippers van 2 juli jl. (kenmerk:629334-122961-CZ), een mooi initiatief dat we van harte omarmen.

  De focus ligt hierin echter vooral op de meer traditionele webgebaseerde inzet van ICT, zoals patiëntendossiers en beeldschermzorg. Ons inziens kan het e-health beleid van Nederland nog wel toekomstgerichter en innovatiever geformuleerd worden, met meer aandacht voor hoogwaardige, slimme en vooral sterk gepersonaliseerde toepassingen, zodat zorgprofessionals en eindgebruikers die gewenste regie krijgen. We vragen daarom ook krachtig beleid te aanzien van de inzet van zogenaamde applied games en game- technologieën in de gezondheidszorg!

  Drempels

  Op dit moment ervaren we nog belemmeringen bij het inzetten van applied health games en wij roepen de Tweede Kamerleden op om ons te helpen deze drempels te onderkennen en daar waar mogelijk ook weg te nemen. Een aantal voorbeelden:

  Ondanks de veranderde positie van burgers/patiënten in de zorg, zijn in de curricula van kennisinstellingen moderne digitale technieken als games onvoldoende opgenomen

  Validatie van games speelt nog een te dominante rol bij bestaande interventies

  Innovatie in de vorm van games heeft een lange weg te gaan bij beoordeling door Zorginstituut Nederland

  Innovatiefondsen schrijven vaak in één keer de kosten af bij ontwikkeling van een game, maar het gaat erom dat de game structureel opgenomen wordt in combinatie met, of ter vervanging van, bestaande behandelingen

  Onderzoekers worden vaak wel beloond voor onderzoeksresultaten en produceren van artikelen over de werking van games, maar het ontwikkelen van de app/game als product valt hierbuiten

  Het innovatiepotentieel van Nederlandse gamebedrijven zou beter geborgd moeten worden door langdurig overheidsbeleid en loyaliteit aan het ecosysteem

  Formatontwikkeling voor games en kennisdeling zou meer nationaal gestimuleerd kunnen worden, waardoor zorgdiensten ook internationaal kunnen worden afgezet

  Het tempo van acceptatie van games als behandeling ligt laag bij professionals

  Een wereld te winnen

  Als we vanuit Nederland de potentie van games waarderen en inzetten als e-health toepassing, dan biedt dit nationaal, maar ook internationaal grote kansen. Zowel op het terrein van preventie als van cure en care. Wij geloven in de kracht van inzet van gaming als behandeling en ondersteuning van zelfmanagement. Wanneer u kunt instemmen met dit manifest, toon dit dan door het hieronder mede te ondertekenen.

  [/blockquote]

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img