More

  Column • Rijden met een Ferrari over een zandweggetje — door DGA-voorzitter Horst Streck

  Verander het spel, het speelveld en de regels!

  Vanaf januari ben ik voorzitter van de DGA (Dutch Games Association). Wellicht een goed moment om mezelf aan een breder publiek voor te stellen. Mijn naam is Horst Streck, voormalig ICT’er en CEO van Youdagames. Ik loop al een tijdje rond binnen de internationale gamesindustrie. Veel mensen kiezen een moment als dit om zichzelf te promoten, iets waar ik me altijd ongemakkelijk bij heb gevoeld en mij daar nu ook niet aan ga wagen. Bovendien worden dan meestal successen naar voren gehaald, terwijl ik juist veel heb geleerd van de dingen die fout zijn gegaan. Vaak komen uit die lessen later de successen voort. Successen krijgen logischerwijs aandacht, fouten niet.

  Op dit moment ondervinden veel systemen hinder van de snelheid waarmee de wereld om ons heen zich ontwikkelt. Denk hierbij aan: het politieke apparaat, het onderwijs, de gezondheidszorg en het bedrijfsleven. Deze systemen zijn ontstaan in het verleden, waarbij de wereld er heel anders uitzag. Beetje bij beetje zijn ze gemoderniseerd, maar het raamwerk is gedateerd. Ook veel rechtsvormen van organisaties waarbinnen we werken zijn in een andere tijd ontstaan. Voor onze industrie tijd om de handen nog verder uit de mouwen te steken, omdat wij voor veel problemen een werkende oplossing kunnen bieden.

  De DGA

  De DGA (Dutch Games Association) is een vereniging die als doel heeft de gamesindustrie industrie naar een hoger niveau te tillen. Bij een vereniging horen allerlei regeltjes die soms, zoals gezegd, in een ver verleden zijn bedacht. Ik ben kritisch op de wereld om mij heen en daarom vraag ik me in dit verband bij elke regel direct af op welke manier deze bijdraagt aan het welzijn van de vereniging. Veel regels voegen dus domweg niets toe. Om die reden wilde ik weten hoelang verenigingen eigenlijk al bestaan. In deze tijd Google je dan natuurlijk even, in dit geval gaf “Wikipedia” antwoord:

  “Sinds de invoering in Nederland van de Franse Code Pénal in 1811 was voor het oprichten van een vereniging van meer dan 20 personen een voorafgaande machtiging van de overheid nodig. Was dit eenmaal gebeurd, dan kreeg de vereniging automatisch rechtspersoonlijkheid.”

  Ik schrik van dit antwoord. Natuurlijk zal het één en ander flink gemoderniseerd zijn, maar als de basis van de rechtsvorm waarbinnen je werkt meer dan 200 jaar oud is, dan stel ik daar mijn vraagtekens bij. Een tijd waarin men nog geen auto reed, maar eerst een paard voor de wagen moest spannen om zich te kunnen verplaatsen. Ik draag dit aan als voorbeeld, uiteraard zijn er veel meer verouderde systemen waarbinnen wij als vernieuwende industrie moeten werken. 200 jaar oude kaders zullen ons in ieder geval niet helpen. We zijn door deze systemen geconditioneerd, waardoor we deels ook binnen deze kaders denken. En dat brengt onze industrie niet vooruit. Ik heb persoonlijk last van de verenigingsstructuur, zoals ik dat ook zal hebben bij elke andere structuur die verouderd is. Met name omdat het veel tijd en energie kost om belangrijke zaken voor elkaar te krijgen. Niet constructief dus. Het is wettelijk verplicht dus we zullen er mee moeten leven. Stiekem hoop ik wel dat mijn verhaal aanzet tot verandering.

  Ferrari over een zandweggetje

  Met deze intro wil ik anderen doen inzien, dat we eigenlijk in een bizarre wereld leven. Technologische ontwikkelingen volgen zich sneller op dan ooit. Bedrijven kunnen binnen een paar jaar miljarden waard zijn, daar tegenover staat dat enorme coöperaties van de één op de andere dag van het speelveld verdwijnen. Iedereen staat met iedereen in contact en men weet praktisch alles van elkaar. De wereld wordt met de dag kleiner. Dat matcht totaal niet met de verouderde systemen waar ik over schreef. Het is als rijden met een Ferrari over een zandweggetje.

  Bij de DGA hebben we de afgelopen maanden twee strategie sessies gehad, waarbij we met het bestuur de rol van de DGA nog eens kritisch hebben bekeken. Binnen deze sessies werd er met de juiste energie naar concrete oplossingen gezocht. Deze zijn inmiddels verder uitgewerkt en zullen binnenkort aan de leden worden voorgedragen. Zodra iedereen hier achter staat kunnen we volgens een nieuwe strategie te werk gaan.

  Persoonlijk kan ik niet wachten tot het zover is. Er is een vuurtje aangestoken! We hebben een complex geheel in een eenvoudig model weten te vangen en dat is iets waar het huidige bestuur trots op mag zijn.

  De spelregels, het speelveld en het spel zal aanzienlijk veranderen wanneer de nieuwe strategie wordt ingevoerd. Als gevolg zal er een transformatie plaats vinden.

  Hierover later dit jaar meer.

  Met CLICKNL games, een gesubsidieerd programma waarmee we de samenwerking tussen kennisinstellingen en de gamebedrijven willen stimuleren en die vanuit de DGA wordt uitgevoerd, worden eveneens flinke stappen gemaakt. Dit maakt onderdeel uit van het grotere CLICKNL netwerk, waarin zich ook andere sectoren bevinden, waardoor onze industrie hier automatisch meer aansluiting mee krijgt. Doel CLICKNL games:

  “CLICKNL games legt de verbinding tussen kennisinstellingen en de gamesindustrie, zodat er een innovatienetwerk (ecosysteem) ontstaat met als doel kennis te verspreiden, toe te passen en weer verder te ontwikkelen.”

  Ik krijg energie van dit werk! De mensen binnen de gamesindustrie zijn open en werken graag samen, althans binnen hun directe omgeving. Buiten de eigen veilige omgeving kan het nog wel eens anders zijn en worden afwijkende meningen niet altijd op waarde geschat. Waardoor te snel een verdedigende (dus gesloten) positie wordt ingenomen. Het is beter om de kwaliteiten van een ieder op waarde te schatten, om er vervolgens wederzijds voordeel uit te behalen.

  Onlangs vond ik een prachtige quote over communicatie in het Engels en vrij vertaald kwam het hier op neer:

  “Het grootste communicatie probleem is dat we niet luisteren om te begrijpen. We luisteren om te antwoorden.”

  En dat is hier zeker van toepassing. Binnen de industrie kunnen we nog heel veel van elkaar leren indien we er voor openstaan. De gamesindustrie in Nederland is (nog) klein en willen we internationaal een rol van betekenis spelen, dan is een open manier van samenwerken noodzaak. Daarnaast liggen er enorme kansen. Het is de industrie van de toekomst! We zullen de klus samen moeten klaren en hieraan gaat de DGA haar steentje bijdragen.

  De DGA kan deze klus nooit alleen! En al zouden we de illusie hebben dit wel autonoom te kunnen realiseren, dan past het totaal niet binnen het gedachtegoed van een moderne participatiemaatschappij en dus ook ons gedachtegoed. Wij willen dat we ons gezamenlijk ontwikkelen, waardoor er een gedeelde verantwoordelijkheid ontstaat met als gevolg een grote betrokkenheid. Feedback is dan ook per direct meer dan welkom!

  Horst Streck • horst@gamifier.com

  Vanmiddag om 16.00 uur vindt de Algemene Leden Vergadering van de DGA plaats in Veenendaal, De Schutterij 10 (GOC).

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img