More

  [Nieuws] Nieuw onderzoek: “Gamesopleidingen leiden op tot werkeloosheid” (UPDATE)

  Het GOC (kenniscentrum voor de creatieve industrie) liet het Verwey-Jonker Instituut onderzoek uitvoeren naar het vermogen van de gamesindustrie om emplooi te bieden aan vers afgestudeerde studenten, met name mbo’ers. De conclusies zullen niet zijn wat het GOC er ongetwijfeld van verwachtte. Onderzoeker Fabian Dekker zegt in de Volkskrant dat er veel te veel studenten worden opgeleid en dat de overheid beter geen geld meer kan stoppen in de gamesindustrie.

  Nu valt er wel het een en ander af te dingen op het onderzoek en de conclusies. Zo zeggen de onderzoekers bijvoorbeeld dat “de onderlinge concurrentie groot is”. Dat lijkt hooguit te gelden voor een aantal applied games bedrijven dat op dezelfde accounts pitched, maar verder? De ene Nederlandse iOS-developer kan toch onmogelijk last hebben van een andere iOS-developer?

  Ook lijkt de schatting van het aantal bedrijven op niets gebaseerd. [Kleine disclaimer: Control doet momenteel zelf in samenwerking met onder andere TNO, Dutch Games Association en TFI diepgaand onderzoek naar de omvang van de gamesindustrie. Uit dat onderzoek komen andere cijfers naar voren. Daarover in november meer.]

  Nog zo’n quote uit het Volkskrant-artikel:

  Grotere ontwikkelaars en uitgevers, stelt Dekker, krijgen nu al elke maand 50 tot 60 open sollicitaties binnen.

  Uitgevers in Néderland — want daar hebben we het over — die krijgen niet 50 tot 60 open sollicitaties per maand. Sterker nog, er bestáán geen grote uitgevers in Nederland, of de onderzoekers moeten Spil Games bedoelen.

  TEVEEL STUDENTEN

  En zo stelt Dekker nog meer dat toch wat lastig te onderbouwen is. Een heel ander verhaal is wellicht de noodklok die de onderzoekers luiden over het aantal opleidingen en studenten. Wederom het Volkskrant-artikel:

   ‘De grote toestroom van gamesmakers is te danken aan de explosieve groei van het aantal opleidingen’, zegt Jos Teunen, onderzoeker bij het GOC, het kenniscentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt van de grafische industrie en mediasector dat de opdracht gaf voor het onderzoek.

  Tot 2009 was er aan het middelbaar beroepsonderwijs geen opleiding tot gameontwikkelaar; in dat jaar schreven zich twaalf studenten in, in 2011 waren dat er al 334. Het aantal ‘gaming artists’ op de mbo’s, groeide van 348  in 2007 tot 912 vorig jaar. Daar komen de studenten bij van opleidingen die zich niet specifiek richten op games.

  Het grote aanbod heeft ROC Midden-Nederland al doen besluiten om voorlopig geen game-opleiding te beginnen, zegt Teunen. ‘De huidige opleidingen hebben nu al moeite om voldoende leerplekken te vinden.’ De overheid stelt hoge vereisten aan leerbedrijven. ‘Leerlingen die een stage volgen bij ondernemingen die niet zijn gecertificeerd, lopen de kans geen diploma te krijgen en hun school geen geld.’

  Voor een deel zal het overschot aan personeel pas over een paar jaar ontstaan. Teunen: ’60 procent van de studenten van de mbo-opleidingen voor games stroomt nu door naar het hbo.’

  De creatieve industrie oefent van oudsher een sterke aantrekkingskracht op jongeren, zegt Teunen. ‘Veel opleidingen in creatieve beroepen waren vroeger louter aan het hbo te vinden, zoals de kunstacademie, conservatorium of de dansscholen. Die selecteerden streng.’ Mbo-opleidingen hebben de lat lager gelegd.

  ‘Je creëert een vijver voor mensen die vroeger die keus niet hadden.’ Mbo-opleidingen beginnen graag een gamesopleiding, aldus Teunen omdat het veel leerlingen trekt en dus subsidie. Gemeenten stimuleren gamesopleidingen ook, omdat ze niet allemaal een hbo binnen hun grenzen hebben en toch een creatieve uitstraling nastreven.

  ZONDER HULP

  Tot slot nog enkele conclusies die Dekker trekt in de Volkskrant:

  Dekker trekt een vergelijking met de ICT-branche, die in het begin van deze eeuw ook kampte met een overaanbod aan arbeidskrachten en een tekort aan werk.

  Deze sombere geluiden staan in sterk contrast met de verwachtingen van de sector zelf en de overheid. De creatieve industrie, met gamesbedrijven als  onderdeel, is aangewezen als topsector. Daarin steekt de overheid extra geld voor innovatie en fiscale regelingen voor beginnende ondernemers. Dekker betwijfelt of de gamesontwikkeling zo’n banenmotor is.

  ‘Als je als overheid allerlei regelingen optuigt die het ondernemersschap bevorderen, zou dat deze markt dan niet ontwrichten? De hamvraag is: komen de echte creatievelingen en innovatievelingen niet vanzelf bovendrijven, zonder hulp?’

  UPDATE: Reactie van GOC (via de comments)

  Het naar buiten komen van dit onderzoek voor intern gebruik, uitgevoerd door het Verwey Jonker instituut heeft mij verbaasd. De opmerkingen in de Volkskrant zijn zeker niet de standpunten van mij of GOC als het gaat over de kansen voor de gamebranche, subsidies naar de sector en nut voor de Nederlandse economie. Berichtgeving lijkt uit verband getrokken, met eigen conclusies van Verweij Jonker over onderwerpen die niet in het onderzoek voorkomen. Bij deze dan ook mijn toezegging dat we morgen de uitkomsten inzichtelijk maken.

  — Henk Vermeulen, directeur GOC

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img