More

  [De rechtszaak] Bubble Group vs Betsoft Gaming Auteursrecht op zoomeffect in gokspel

  Het geschil

  De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Bosch oordeelde in dit kort geding tussen de Nederlandse onderneming Bubble Group B.V. en het op Cyprus gevestigde Betsoft Gaming Ltd. Betsoft is van mening dat Bubble inbreuk maakt door ook een zoomeffect te gebruiken. Bubble is het daar niet mee eens en start een procedure, waarin het bedrijf de rechter vraagt om Betsoft te verbieden om mededelingen te doen aan derden dat Bubble inbreuk zou maken. Vaak zie je dat de rechthebbende optreedt tegen een beweerdelijke inbreukmaker, maar in dit geval gaat de laatste proactief in de aanval. Met succes? Na de klik de hele zaak.

  De feiten

  Beide partijen exploiteren digitale slotgames en zijn concurrenten. Hun spellen laten zich omschrijven als digitale fruitautomaten. Deze spellen worden op het internet geëxploiteerd. Indien de “rollen” met plaatjes in digitale fruitautomaat een bepaalde combinatie van beelden vertonen nadat de rollen stil zijn komen te staan, dan levert dat winst voor de speler op. Niet veel anders dan een echte fruitautomaat dus.

  In de spellen van zowel Bubble als Betsoft wordt bij een winnende combinatie van beelden het betreffende beeld geaccentueerd, in het bijzonder door het te vergroten en naar voren te halen (het “zoomeffect”).

  Het door Betsoft gebruikte en naar eigen zeggen door haarzelf ontwikkelde effect, wordt door Betsoft aangeduid met het ‘Expandicon effect’. Bubble heeft het door haar gebezigde effect – volgens haar een uitwerking van het al decennia bestaande algemeen gangbare dolly zoom effect – naar haar zeggen laten ontwikkelen door een externe partij.

  Oordeel van de rechter

  De rechter vindt dat er geen sprake is van auteursrechtelijk bescherming van het zoomeffect/Expandicon effect omdat ze geen creatieve originele keuzes kan ontdekken: “In de door beide partijen getoonde beelden uit hun slotgames was te zien dat in het geval van een winnende reeks het winnende teken in het beeld naar voren wordt gehaald en wordt uitvergroot. De voorzieningenrechter acht het onaannemelijk dat dit door Betsoft en (later) door Bubble in de spelletjes verwerkte zoomeffect auteursrechtelijke bescherming geniet. Hij kan namelijk in het naar voren halen van het beeld geen vormgevend element ontdekken dat een eigen oorspronkelijk karakter heeft en dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Ook de beslissingen die de ontwikkelaar van Betsoft naar zijn zeggen heeft gemaakt ten Kan een zoomeffect in een game – waarbij een beeld wordt geaccentueerd door het te vergroten en naar voren te halen – auteursrechtelijk worden beschermd? Nee, aldus de aanzien van de timing, snelheid en afmetingen van het effect zijn naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet te beschouwen als creatieve keuzes die auteursrechtelijke bescherming genieten. De omstandigheid dat Betsoft in die aspecten (…) veel tijd en energie heeft gestoken maakt dat op zichzelf nog niet anders. De “look & feel” komen de voorzieningenrechter niet bijster bijzonder voor.”

  Betsoft stelt verder dat Bubble haar broncode zou hebben overgenomen en om die reden inbreuk maakt op de auteursrechten van Betsoft op haar broncode. De rechter gaat ook daar niet in mee, omdat de rechter van mening is dat Betsoft niet voldoende heeft aangetoond dat Bubble de broncode van Betsoft heeft overgenomen.

  De voorzieningenrechter beveelt Betsoft om zich onmiddellijk te onthouden van iedere mededeling aan derden dat het gebruik van het zoomeffect/Expandicon effect in de games van Bubble inbreuk maakt op auteursrechten van Betsoft.

  De uitspraak: Vzr. Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 9 juli 2012, KG ZA 12-312 (Bubble Group B.V. tegen Digitus Ltd tevens h.o.d.n. Betsoft Gaming Ltd)

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img