More

  [Verhalen uit de praktijk] “Eerlijk zullen we alles delen”, IP delen in de praktijk — door mr. Olivier Oosterbaan

  Olivier Oosterbaan is advocaat bij Create Law in Amsterdam. Het boek Games: recht en business van zijn hand is net uit. Dit is zijn tweede bijdrage voor Control.

  Nu en dan krijg ik een (concept) contract te zien waarin staat: “partijen zullen het IP delen.” Het gaat dan meestal om de samenwerking voor een specifieke game tussen developers of studio’s waarbij ieder zijn deel bijdraagt in inzet of geld. Het delen van het IP op de game lijkt dan een eerlijke afspraak te zijn. Maar het is vooral een onduidelijke afspraak, of tenminste een afspraak waar misschien niet gebeurt wat partijen eigenlijk willen bereiken.

  Wat gebeurt er, en wat gebeurt er niet?

  Meestal is de achterliggende reden voor het willen opnemen van een afspraak als “partijen delen alle IP” dat de opbrengsten worden gedeeld. Soms is het ook de bedoeling dat partijen samen beslissingen nemen over de exploitatie van het IP. Maar net zo vaak is dat niet de bedoeling en is de idee dat maar één van de partijen kan beslissen over de exploitatie van het IP. En soms is het dan ook weer de bedoeling dat partijen bij beëindiging van de samenwerking ieder voor zich kunnen besluiten om het IP verder te exploiteren, maar net zo vaak is daar niet over nagedacht. 

  Dit soort afspraken over het delen van opbrengsten, over hoe er beslist wordt over de exploitatie van het IP, en over wat ermee gebeurt bij beëindiging van een samenwerking, valt allemaal goed te maken. Maar niet door op te schrijven: “partijen delen het IP”. Daar zijn twee belangrijke redenen voor.

  De wet kent “defaults”, maar niet voor alles

  De eerste reden is dat de wet in dit geval echt zoiets kent als gedeeld auteursrecht, of zoals het heet gemeenschappelijk auteursrecht. De belangrijkste regel hiervan is dat de gezamenlijke eigenaren samen moeten beslissen over de exploitatie van het IP. En dat is nu misschien net niet de bedoeling. Zo regelt de wet, bij gebrek aan een andere afspraak, misschien iets anders dan je bedoelde. (Zie het als een “default setting” van de wet.)

  De tweede reden is dat de wet ook weer veel dingen niet regelt, zoals in dit geval het delen van de opbrengsten. (Om de software-analogie door te voeren, er is sprake van een “compilation error”) Daar moet je dus zelf duidelijke afspraken over maken en dat doe je meestal niet door alleen te zeggen “partijen delen het IP”.

  Kortom, je kan alles delen, maar als het om meer dan een appel of een stuk taart gaat liever niet door alleen op te schrijven: “eerlijk zullen we alles delen.”

  Noot van de auteur: Deze column is misschien informatief, maar win zelf altijd advies op maat in. Het uitspelen van Ace Attorney telt niet mee.

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img