More

  Creatieve industrie start politieke partij: Samenspel


  Enkele belangrijke spelers uit de Nederlandse creatieve industrie richten de politieke partij “Samenspel” op. Initiatiefnemers NLGD Festival of Games, Nationaal Gaming Onderzoek, MMO Life en game expert Jurriaan van Rijswijk willen dat videogames de basis vormen voor een nieuw besturingsmodel van Nederland.

  Massively Multiplayer Games vormen een goed voorbeeld hoe je Nederland kunt besturen als een echte democratie, waarin iedereen meespeelt. Simulatiegames zijn bij uitstek het middel om complexe problemen zoals de AOW leeftijd, het fileprobleem en grootschalige bezuinigen kunnen worden uitgeprobeerd. Burgers vormen al spelend een model voor de toekomst dat door iedereen wordt gedragen. Op dit moment werkt het oprichtingsbestuur aan een “Spelregelplan” waarin wordt vastgelegd hoe de eerste game eruit komt te zien waarmee Nederland als model kan worden bestuurd. Het is de bedoeling dat de partij mee gaat doen aan de verkiezingen van de Provinciale Staten in 2011. Voor de 2e kamerverkiezingen van Juni 2010 is het volgens de initiatiefnemers nog te vroeg. Ook menen zij dat met name de bestuurlijke en politieke organisatie van provincies het meeste baat kunnen hebben bij games.

  Nederland wordt écht democratisch

  Mede-grondlegger Seth van der Meer, voorzitter van het Festival of Games: “Het huidige model van democratie is nog een overblijfsel van Thorbecke uit de 19e eeuw. Onze samenleving is inmiddels zo complex dat beslissingen niet moeten worden overgelaten aan een klein groepje mensen in de 2e en 1e kamer, of in de Provinciale Staten, maar dat grote communities van spelers samen hun ideale oplossing modelleren. Zo wordt Nederland weer echt democratisch en wordt door samenspelen de cohesie bevorderd in plaats van gepolariseerd. Zie het maar als een moderne Kieswijzer”

  Bureaucratie verminderen

  De kennis van het communiceren met grote groepen mensen komt van MMO Life. Reinout te Brake is de oprichter van het bedrijf met ‘s wereld grootste portfolio van populaire MMOs (Massive Multiplayer Online). “Het communiceren met grote groepen in één keer moet gefocussed zijn op relevantie en simpelheid. Samenspel staat er voor om deze punten door te voeren in de communicatie met burgers. De mensen moeten op een doeltreffende, simpele manier weten waar ze aan toe zijn, waardoor bureaucratie enorm zal verminderen.

  Animo voor dergelijke partij

  Het vakblad voor de gamesindustrie, Control, ondersteunt het initiatief. Uit recent onderzoek van het tijdschrift zou immers blijken dat er daadwerkelijk animo is voor een dergelijke partij. Het blad interviewde in de laatste maand al drie politieke partijen. Van der Meer: “Het feit dat zowel D’66, de PvdA, als Groen Links aandacht besteden aan games, betekent dat er voldoende signalen uit de markt komen om hier mee aan de slag gegaan. Het is niet voor niets dat Den Haag reeds 5 jaar geleden al besloot om subsidies toe te kennen aan deze industrie.”

  Samenspelen

  Peter Warman, directeur van het Nationaal Gaming Onderzoek: “Uit ons onderzoek blijkt dat er 9,3 miljoen mensen in Nederland games spelen. In plaats van deze groep serieus te nemen blijft de huidige politiek steken bij debatten over de paar games die geweld bevatten. Games gaan tegenwoordig over samenspelen, problemen oplossen en doelgericht werken. Ik verheug me erop deze werkwijze ook in de Tweede Kamer in te zetten.”

  Games voor onderwijs

  Game expert Jurriaan van Rijswijk, die al eerder politici adviseerde over het gebruik van games: “Games kunnen op verantwoorde manier bijdragen aan kostenbesparing binnen het onderwijs, zonder dat de kwaliteit ervan omlaag gaat. We hebben grote uitdagingen te overwinnen, en de kwaliteit van het onderwijs staat al jaren onder druk. Door de lesmethodes beter aan te laten sluiten op de leefwereld van jongeren, zullen leerachterstanden makkelijker worden weggewerkt.

  Andere creatieven

  Naast de gamesindustrie hebben ook andere takken uit de creatieve industrie hun interesse getoond in de nieuwe partij. Op dit moment vinden er besprekingen plaats met branche organisaties en vooraanstaande bedrijven uit deze sectoren. Tot nu toe hebben voornamelijk Utrechtse en Amsterdamse organisaties hun interesse getoond in de vereniging van de industrie in een politieke partij. De partij zal zich binnenkort registreren bij de Kiesraad, waardoor de partij mee kan doen aan de Provinciale Staten verkiezing van 2011. De partij-website www.samen-spel.org is vanaf vandaag online.

  Festival of Games

  Op 3 juni, tijdens het Festival of Games, het business evenement voor de games industrie zal Samenspel haar eerste game lanceren. Dit betekent dat net voordat de landelijke verkiezingen zijn, de burgers van Nederland voor het eerst in aanraking kunnen komen met deze nieuwe partij. Ze kunnen hier spelenderwijs meebeslissen over grote thema’s op provinciaal en landelijk niveau, maar ook een signaal geven aan de landelijke politiek waar zich een week later de landelijke verkiezingen afspelen.

  Nieuwsbrief

  OP VRIJDAGMIDDAG KORT NIEUWS EN EEN WEEKOVERZICHT IN JE INBOX. KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM JE AAN TE MELDENspot_img

  Nieuws en tips

  KLIK OP HET PLAATJE HIERONDER OM TIPS EN NIEUWS MET CONTROL TE DELENspot_img